Đường Huỳnh Thúc Kháng - Thành Phố Mới - Bình DươngĐường Huỳnh Thúc Kháng - Thành Phố Mới - Bình Dương
vantiep.nguyen@gmail.comEmail: vantiep.nguyen@gmail.com
0796.239.138

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 0796.239.138

Skype zalo NGỌC NHÂN Điện thoại0933.144.928 Emailvantiep.nguyen@gmail.com

Tin bất động sản

imgTin Tức

Chơn Thành và 18 giải pháp chiến lược phát triển

BPO - 5 năm qua, thị trường luôn biến đổi, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, cùng với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nên việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của tất cả đảng bộ trong cả nước đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Đảng bộ huyện Chơn Thành với các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh cũng không ngoài bối cảnh chung ấy. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ban, ngành tỉnh, cùng sự đoàn kết, thống nhất cao trong cả mục tiêu và hành động, Đảng bộ huyện Chơn Thành đã đề ra các giải pháp, cụ thể hóa từng mục tiêu của nghị quyết, triển khai thực hiện quyết liệt và được nhân dân tin tưởng, đồng thuận nên vẫn đạt những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Trên nền tảng đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chơn Thành tiếp tục đề ra những giải pháp chiến lược nhằm phát huy đà tăng trưởng ấy để hướng tới những mục tiêu cao hơn, to lớn.

7 giải pháp chủ chốt lĩnh vực kinh tế

Thứ nhất là giải pháp phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp xây dựng trên địa bàn, Chơn Thành sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực và thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế, duy trì sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Tạo môi trường thuận lợi và phát huy lợi thế của huyện để thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển công nghiệp. Tích cực phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có uy tín đến đầu tư tại các KCN trên địa bàn, phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN. Hỗ trợ các nhà đầu tư tuyển chọn lao động, công nhân kỹ thuật cao phục vụ các dự án trên địa bàn.

Nhân dân ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tích cực đóng góp làm đường bê tông nông thôn - Ảnh: Đỗ Trình

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư và nguồn lực đáp ứng sự phát triển công nghiệp. Định hướng quy hoạch, tạo quỹ đất phát triển KCN về phía Đông (địa bàn các xã Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng). Tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh các ngành chế biến gỗ, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng… với công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường và tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao.

Thứ hai là giải pháp về phát triển nông nghiệp và nông thôn, khai thác, sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất nông nghiệp; quan tâm gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ cao; thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, duy trì ổn định sản xuất ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững.

Hỗ trợ triển khai thành công dự án KCN công nghệ cao tại các xã Nha Bích, Minh Lập và Minh Thắng. Triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Chú trọng nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả. Hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh, quan tâm đăng ký thực hiện liên kết sản xuất và áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP…

Thứ ba là giải pháp về phát triển thương mại - dịch vụ và dân cư đô thị, Chơn Thành sẽ duy trì sự tăng trưởng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện. Quan tâm định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển cung cấp dịch vụ công có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Động viên phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo thành mạng lưới bán lẻ rộng khắp từ trung tâm đến nông thôn, góp phần cung cấp hàng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất - kinh doanh của người dân trên địa bàn. Đầu tư xây dựng mới chợ truyền thống Chơn Thành và mời gọi xã hội hóa đầu tư chợ ở các xã (Nha Bích, Minh Thắng, Quang Minh).

Quy hoạch quỹ đất và mời gọi các dự án đầu tư du lịch sinh thái kết hợp phát triển cụm dân cư ở các khu vực gần hồ thủy lợi Phước Hòa (xã Nha Bích, Minh Lập, Minh Thành). Hỗ trợ Công ty cổ phần cao su Sông Bé triển khai thực hiện dự án sân golf kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại xã Minh Thắng…

Thứ tư là giải pháp về xây dựng nông thôn mới, Chơn Thành đặt mục tiêu nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có nhiều khu dân cư kiểu mẫu hơn, đời sống người dân nông thôn ngày càng nâng lên, rút ngắn khoảng cách với khu vực trung tâm.

Cùng với các giải pháp đó, Chơn Thành còn đề ra 3 giải pháp về thu - chi ngân sách; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin.

5 giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, Chơn Thành đưa ra giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc phát triển văn hóa và con người. Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả về chất lượng. Chú trọng bảo tồn, phát huy các di sản và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, phát triển các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tối đa các nguồn lực xã hội hóa cho sự nghiệp văn hóa. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, phấn đấu xây dựng trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng tại các xã Minh Hưng, Minh Thành, Minh Long.

Tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thông tin, truyền thông, đổi mới, đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ hiện đại, truyền thông đa phương tiện, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác...

Giải pháp về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Chơn Thành phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% giáo viên có trình độ đào tạo đáp ứng theo quy định của Luật Giáo dục. Quan tâm đẩy mạnh phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia, kết hợp làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển loại hình trường và cơ sở mầm non tư thục…

Cùng với 2 giải pháp đó, Chơn Thành còn có 3 giải pháp về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giải pháp giảm nghèo bền vững và giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo.

3 giải pháp về quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại và 3 giải pháp về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Về quốc phòng - an ninh, Chơn Thành tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh và vững mạnh toàn diện. Tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện Đề án về quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ và Đề án xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật của huyện theo đúng lộ trình đã xác định… Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tiểu đội dân quân thường trực tại các KCN trên địa bàn huyện. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ theo quy định.

Trong 3 giải pháp về quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại, Chơn Thành còn đưa ra 2 giải pháp về công tác nội chính và công tác đối ngoại.

Trong 3 giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Chơn Thành đưa ra thứ nhất là nhóm giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó có 4 giải pháp thành phần, gồm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng; giải pháp về công tác tổ chức, xây dựng đảng; giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp về công tác dân vận. Thứ hai là giải pháp về xây dựng chính quyền. Thứ ba là giải pháp về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bài viết liên quan

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường